Son Kem Rainbow Liquid Lipstick

190.000

Thành phần nổi bật Gồm các loại dầu và sáp dưỡng ẩm, Luvitol Lite, Dimethicone, Glycerine, Sodium Chloride, Lipovol CO,Olorol R, Ceramide, DW Jojoba golden, Luvitol Lite, Lipovol CO, Vitamin E… Gồm 8 màu: Cam san hô, đỏ cam; đỏ gạch, đỏ san hô, đỏ nâu; vàng neon;…